2 mol kaliy galogenidi saqlagan suvli eritma 4 F tok bilan elektroliz

A) brom
B) yod
C) ftor
D) xlor

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online