2 mol natriy galogenidi saqlagan suvli eritma 5 F tok bilan elektroliz

A) xlor
B) ftor
C) yod
D) brom

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online