400 g 8%li CuS04 eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilin

A) katodda: 9,6 g Cu va 4 g H2; anodda: 9.6 g 02
B) katodda: 12,8 g Cu va 0,8 g H2; anodda: 9.6 g 02
C) katodda: 16 g Cu va 0,8 g H2; anodda: 6,4 g 02
D) katodda: 19,2 g Cu va 0,8 g H2; anodda: 3,2 g 02

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online