Qaysi tuzlar faqat anion boyicha gidrolizga uchraydi?

A) kaliy sulfit, temir (II) xlorid
B) rux sulfat, ammoniy nitrat
C) natriy sulfat, kaliy sianid
D) kaliy atsetat, bariy nitrit

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online