Qaysi tuzlar ham kation, ham anion boyicha gidrolizga uchraydi?

A) kaliy sulfat, bariy nitrat
B) alyuminiy sulfid, ammoniy atsetat
C) alyuminiy nitrat, rux sulfat
D) natriy atsetat, kalsiy nitrit

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online