Berilgan moddalardan qaysilarining eritmalari ishqoriy muhitga ega. 1)

A) 3, 5,8,9
B) 1, 4, 6, 8
C) 3, 5, 6, 8
D) 2, 3, 5, 8

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online