Quyida berilgan tuzlardan qaysilari gidrolizga uchramaydi?

A) kaliy sulfat, bariy nitrat
B) natriy atsetat, kalsiy nitrit
C) temir (III) xlorid, mis (II) sulfat
D) alyuminiy sulfid, ammoniy atsetat

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online