KH2P04, K2HP04 va KHC03 tuzlarining suvli eritmalarini muxitini mos ra

A) 3,1,1
B) 3,2,1

136. (V20/21 -137-22) KH2P04, K2HP04 va KHC03 tuzlarining suvli eritmalarini muxitini mos ravishda korsating: 1) kuchsiz ishqoriy; 2) kuchsiz kislotali; <3) neytral. A) 3,1,1 B) 3,2,1 C) 1, 1, 1 D)2, 1,1

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online