Quyidagi tuzlar gidrolizlanganda: MgCI2, Na2S04, K2C03, Mn(N03)2. Har

A) kislotali; kislotali; ishqoriy; kislotali
B) kislotali; neytral; ishqoriy; kislotali
C) kislotali; kislotali; ishqoriy; neytral
D) kislotali; neytral; neytral; kislotali

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online