Quyidagi moddalarning qaysilari gidroliz reaksiyasida qatnashadi? 1) H

A) 1,2

1. (96-4-43) Quyidagi moddalarning qaysilari gidroliz reaksiyasida qatnashadi? 1) H2C204; 2) HCOOCH3; 3) CH30N02; 4) CaC03. A) 1,2 B) 2, 3 C)3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online