Quyidagi murakkab modda gidrolizlanganda qanday mahsulotlar olinadi? C

A) propanol-1 va chumoli kislota
B) etanol va 2-metilpropan kislota
C) metanol va propan kislota
D) propanol-2 va sirka kislota

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online