Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) nuklein kislo

A) 2, 6
B) 1, 3, 4
C) 2, 3, 6
D) 1, 3, 4, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online