Quyidagi moddalarning qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) natriy sulfa

A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 4

14. (v8-120-7) Quyidagi moddalarning qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) natriy sulfat; 2) ammoniy atsetat; 3) etilenglikol; 4) stearin kislota glitseridi; 5) fruktoza; 6) natriy gidrid. A) 2, 4, 6 B) 1, 2, 4 C) 3,5,6 D)1,3, 5 i

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online