Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) RNK; 2) nukle

A) 3,4

15. (v8-125-7) Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) RNK; 2) nuklein kislota; 3) glyukon kislota; 4) riboza; 5) nukleotid; 6) butilatsetat. A) 3,4 B) 1, 2, 5, 6 C)2, 3,4
D) 1,2, 3,5,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online