Amigdalin gidrolizlanganda qanday mahsulotlar hosil boladi? 1) glyukoz18. (v15-101-16) Amigdalin gidrolizlanganda qanday mahsulotlar hosil boladi? 1) glyukoza; 2) fruktoza; 3) sirka aldegid; 4) benzaldegid; 5) glitserin; 6) sianid kislota; 7) karbonat angidrid. A) 3, 5, 7 B)1,3, 6 0)1,4, 6
D) 2, 4, 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online