Amigdolin gidrolizi mahsuloti:

A) fruktoza, benzoy kislotasi, sianid kislota.
B) glyukoza, benzoy kislotasi, HCN
C) glyukoza, benzaldegid, HCN
D) glyukoza, sirka aldegidi, sianid kislota

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online