2 mol litiy galogenidi saqlagan suvli eritma 6 F tok bilan elektroliz

A) yod
B) brom
C) xlor
D) ftor

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online