Mis(ll) nitrat va kumush nitratlarning 0,1 molyarli eritmalairidan 400

A) 4,32

27. (v19/20-120-28) Mis(ll) nitrat va kumush nitratlarning 0,1 molyarli eritmalairidan 400 ml dan aralashtirilib, songra 0,08 faradey tok bilan elektroliz qilindi. Katodda ajralgan kumush massasini (g) toping. A) 4,32 B) 1,08 C)2,16
D) 8,64

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.2. Organik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online