Inert elektrodlarda 0,1 mol NaCI saqlangan eritmani elektroliz qilgand

A) 2

1. (v18-1-245) Inert elektrodlarda 0,1 mol NaCI saqlangan eritmani elektroliz qilganda jami 1,792 I (n.sh.) gazlar ajraldi. Hosil bolgan ishqorning massasini toping. A) 2 B) 3,2 C)4
D) 5,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online