0,1 mol KCI saqlangan eritmani inert elektrodlarda elektroliz qilg^pda

A) 80
B) 75
C) 60
D) 50

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online