Mis (II) sulfat eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda

A) РЎРё, 02
B) Cu, H2
C) 02, H2
D) faqat H2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online