2 M li NaN03 eritmasi elektroliz qilinganda 3,8 M li eritma hosil bold

A) 1

8. (V20/21-104-22) 2 M li NaN03 eritmasi elektroliz qilinganda 3,8 M li eritma hosil boldi va 560 I (n. sh.) gaz anodda ajraldi. Olingan eritma hajmini (I) aniqlang? A) 1 B) 1,9 C)2
D) 1,4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online