Mis (II) nitrat eritmasi eliktroliz qilinishi natijasida anodda 1,7 g

A) 1,6
B) 6,8
C) 4,8
D) 3,2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online