200 g 47%li mis(ll) nitrat eritmasi massalari 30 g dan bolgan komir el

A) 8
B) 0,5
C) 4
D) 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online