200 g 16%li CuS04 eritmasi elektroliz qilinganida katodda 2,24 litr (n

A) 0,4
B) 0,6
C) 0,5
D) 0,1

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online