Tuzning 500 ml 0,4 M li eritmasini toliq elektroliz qilinganda, 500 ml


18. (V20/21-132-5) Tuzning 500 ml 0,4 M li eritmasini toliq elektroliz qilinganda, 500 ml 2 M li bir negizli kislota eritmasi hosil boldi. Boshlangich eritma va hosil bolgan eritma ortasidagi massa farqi 18,4 g ga teng. A) Fe Р’) Cr
C) Mn
D) Cu

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online