Metall (III) xloridi suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda 336 ml


20. (v21-103-9) Metall (III) xloridi suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda 336 ml gaz (n. sh.da), katodda esa - 0,52 g metal ajralib chiqdi. Qaysi metal xloridi olingan? 4 A) Fe B)AI
C) Cr
D) Mn

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online