Mis (II) sulfatining eritmasidan elelktr tok otkazilganda hosil bolgan

A) 0,886
B) 0,576
C) 0,126
D) 0,324

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online