Quyidagi tuzlar aralashmasi berilgan; kumush nitrat, kaliy nitrat va m


27. (v21-117-17) Quyidagi tuzlar aralashmasi berilgan; kumush nitrat, kaliy nitrat va marganes (II) nitrat. Shu eritma elektroliz qilinganda katodda qaysi moddalar va qanday ketma-ketlikda ajralishini korsating. A) Ag, H2, Mn B)H2, Mn, Ag
C) Mn, Ag, H2
D) Ag, H2, H2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online