Mis (II) sulfatning 20%li 100 g eritmasi elektroliz qilindi. Katodda b

A) 10,2%; 0,56 I
B) 12,5%; 0,224 I
C) 10,2%; 0,448 I
D) 12,5%; 0,56 I

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online