Kalsiy nitrat eritmasi inert anod bilan elektroliz qilinganda, katod v

A) kalsiy va azot (IV) oksid *
B) kalsiy va kislorod
C) vodorod va kislorod
D) vodorod va azot (II) oksid
E) kalsiy va azot

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online