KOH eritmasi komir elektrodlar bilan elektroliz qilinganda, anodda 150

A) vodorod; 750 ml
B) kaliy; 2,16 g
C) kaliy; 5,15 g
D) vodorod; 3000 ml
E) vodorod; 2060 ml

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online