Massa ulushi 8,5% bolgan kumush nitratning 800 g eritmasi, massasi 50

A) 8, 2, 5

12. (00-4-5) Massa ulushi 8,5% bolgan kumush nitratning 800 g eritmasi, massasi 50 g ga kamayguncha, elektroliz qilindi. Reaksiyada olingan nitrat kislotaning massa ulushini (%), inert elektrodlarda ajralib chiqqan moddalar va ular massasini (g) hisoblang. 1) 3,36; 2) katod 43,2 (Ag) i 0,4 (H2); 3) katod 43,2 (Ag); 4) anod 6,8 02; 5) anod 6.4 02; 6) katod 43,6 (Ag); 7) 4,48; 8) 6,7. A) 8, 2, 5 B) 1, 2, 5 C)7, 3, 4
D) 7, 6, 5
E) 1, 3, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online