Kaliy karbonat suyuqlanmasi elektroliz qilinganda, 736 I gaz ajraldi.

A) 3,2
B) 1,7
C) 2,8
D) 1,9
E) 1,2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online