Metall xlorid suyuqlanmasi elektroliz qilinganda, 0,896 xlor (n. sh.)

A) natriy
B) kalsiy
C) alyuminiy
D) bariy
E) kaliy

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online