800 g 5% li mis (II) sulfat eritmasining massasi 23,6 g ga kamayguncha

A) 1, 2, 6

45. (v7-101-23) 800 g 5% li mis (II) sulfat eritmasining massasi 23,6 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang. 1) katodda 16 g mis; 2) katodda 0,4 g vodorod; 3) katodda 6,4 g mis; 4) anodda 4 g kislorod; 5) anodda 3,6 g kislorod; 6) anodda 7,2 g kislorod. A) 1, 2, 6 B) 1, 4 C)3, 6
D) 1, 4, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online