400 g 20% li mis (II) sulfat eritmasining massasi 76 g ga kamayguncha


50. (v8-101 -21) 400 g 20% li mis (II) sulfat eritmasining massasi 76 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang. 1) katodda 32 g mis; 2) katodda 8 g mis; 3) katodda 4 g vodorod; 4) anodda 40 g kislorod; 5) anodda 32 g kislorod; 6) anodda 8 g kislorod. A) 3,5 B)1,6
C) 2, 3, 6
D) 1, 3, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online