1 M li (p = 1,4 g/ml) CuS04 eritmasi elektroliz qilinganda 22,4 litr (


63. (v12z-127-3) 1 M li (p = 1,4 g/ml) CuS04 eritmasi elektroliz qilinganda 22,4 litr (n. sh.) vodorod va 16,8 litr (n. sh.) kislorod ajraldi. Natijada 1 M li eritma hosil bolgan bolsa, shu eritmaning zichligini (g/ml) aniqlang. A) 1,4 B)1,33
C) 1,1
D) 1,28 *

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online