3 M li (p = 1,2) Cu(N03)2 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n.


76. (v12c-260-16) 3 M li (p = 1,2) Cu(N03)2 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n. sh.) kislorod va 44,8 litr (n. sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma massasini (g) aniqlang. A)1200 B)1000

76. (v12c-260-16) 3 M li (p = 1,2) Cu(N03)2 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n. sh.) kislorod va 44,8 litr (n. sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma massasini (g) aniqlang. A)1200 B)1000 C) 600 D)500

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online