200 g 8%li CuS04 eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilin

A) katodda: 3,2 g Cu va 2 g H2; anodda: 6.4 g 02
B) katodda: 6,4 g Cu va 2 g H2; anodda: 3,2 g 02
C) katodda: 4,8 g Cu va 0,4 g H2; anodda: 6.4 g 02
D) katodda: 6,4 g Cu va 0,4 g H2; anodda: 4,8 g 02

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online