Suvsiz rux sulfat bilan kadmiy sulfatdan iborat 2,65 g aralashma suvda

A) 1,9 va 0,65
B) 1,5 va 1,15
C) 1,3 va 1,35
D) 1,8 va 0,85
E) 1,61 va 1,04

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online