400 g 10% li CuS04 eritmasi elektroliz qilinganda uning massasi 23,6 g

A) 3, 5, 6
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 2, 5, 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online