Kaliy nitratning 30°C da toyingan 150 g eritmasi 10 A tok bilan 71410

A) 39
B) 15,6
C) 23,4
D) 66,6

:

: Kimyo
: 41.2. Faradeyning I qonuni boyicha masalalar

DTM | DTM test online