20В°C da toyingan 200 g natriy nitrat eritmasi 4,44 F tok bilan elektro


50. (v15-111 -2) 20В°C da toyingan 200 g natriy nitrat eritmasi 4,44 F tok bilan elektroliz qilindi. Bunda eritma massasi 50 g ga kamaydi. 20В°C da toyingan eritmaning eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang. A) 15 B)30
C) 25
D) 45

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online