Kaliy nitratning 25°C da toyingan 210 g eritmasi 5 A tok bilan 38600 s
55. (v15-118-22) Kaliy nitratning 25°C da toyingan 210 g eritmasi 5 A tok bilan 38600 sekund davomida elektroliz qilindi. Elektroliz songida 180 g toyingan eritma hosil boldi. Ghokmaga tushgan tuz massasini (g) aniqlang. A)25 B)12 C)84 D)72

:

: Kimyo
: 41.2. Faradeyning I qonuni boyicha masalalar

DTM | DTM test online