200 ml CuS04 0,2 molyarli eritmadan 1930 kulon elektron otqazildi. Ele

A) 0,98
B) 4,8
C) 6,76
D) 5,78

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online