100 g 23,4% li NaCI eritmasi elektroliz qilindi. Elektroliz jarayonida

A) 0,4
B) 0,8
C) 1,8
D) 0,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online