Mis (II) sulfat eritmasi 38600 sekund davomida qanday tok kuchi (

A) bilan ele
68. (v18-1-256) Mis (II) sulfat eritmasi 38600 sekund davomida qanday tok kuchi (A) bilan elektroliz qilinganda, katodda 128 g mis ajralib chiqadi? A) 26 B)10
C) 6,7
D) 13,4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online