2 mol kaliy galogenidi saqlagan suvli eritma 3 F tok bilan elektroliz

A) yod
B) ftor
C) xlor
D) brom

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online