X g 40%li CuS04 eritmasi orqali 5 F tok otkazilganda katodda 1,25 mol79. (v19/20-124-11) X g 40%li CuS04 eritmasi orqali 5 F tok otkazilganda katodda 1,25 mol gaz ajraldi. X ning qiymatini aniqlang. (elektrod inert) * A)500 B)400 C)320
D) 480

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online